Wat doet de orthodontist?

Orthodontist Otte luistert bij het eerste gesprek naar de wensen en vragen van de patiënt zodat een duidelijk beeld ontstaat waarom een patiënt een beugel wil.

Vervolgens wordt uitleg gegeven over de te volgen procedure. Eerst worden alle gegevens verzameld. Zo wordt er een digitale gebitsscan gemaakt, de patiënt hoeft dus NIET te happen. Ook worden röntgenfoto’s gemaakt. Met behulp van de informatie uit het klinisch en röntgenologisch onderzoek stelt orthodontist Otte een behandelplan op. Dit behandelplan wordt besproken, en na goedkeuring door de patiënt kan men beginnen met de behandeling.