Tarieven

Een exacte opgave van de totale kosten is niet mogelijk. Eén en ander is sterk afhankelijk van de toe te passen apparatuur, én vooral ook van de duur van de behandeling en medewerking.

Tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt of werd u een globale prognose van de behandelingsduur, de apparatuursoorten en de daaraan gerelateerde kosten gegeven. Benadrukt wordt dat het altijd om een schatting gaat!

Bij het eerste consult wordt de prestatie F121A in rekening gebracht (Eerste consult), bij volgende consulten voorafgaand aan de behandeling is dit prestatiecode F122A (Vervolgconsult). Soms is het nodig om tijdens een consult een OPT te maken (prestatiecode F155-6A).

Bekijk de vergoedingenlijst op independer.nl

Het vergelijken van vergoedingen voor orthodontie tussen zorgverzekeraars is lastig en complex. De dekking voor orthodontie kan zowel in een aanvullend als in een tandheelkundig verzekeringspakket opgenomen zijn. Elke zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waarin deze dekking is opgenomen. De verschillen in vergoedingen tussen deze polissen zijn enorm. Zorgverzekeraars kunnen een maximumbedrag per totale orthodontie behandeling vergoeden, of er wordt een percentage (gedeelte) van alle kosten, al dan niet met een maximum vergoeding, vergoed. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die de gehele orthodontie behandeling vergoeden. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal tot 18 jaar, soms tot 22 jaar. Boven die leeftijd is de vergoeding vaak beperkter.

Toelichting

 1. Laboratoriumtechniek en materialen
  De techniek- en/of materiaalkosten zijn niet in de tarieven begrepen. Deze worden uiteraard vooraf, waar dit mogelijk is, door ons aangegeven in de offerte. Het betreft de prestatiecodes F411A tot en met F471A (plaatsing diverse beugeltypes), F612A, F811A, F812A en F813A. De materiaalkosten van een slotjesbeugel bedragen circa € 175,- per kaak. Het tarief van code F492A (verwijderen vaste beugels categorie 5 en 6) betreft altijd één kaak.
  In zijn algemeenheid is het zo dat het totaalbedrag van het grootste deel van de behandelingen valt tussen de € 2500,- en € 3000,- ,alles inbegrepen.
 2. Afwijkende tarieven
  Van de tarievenlijst zal naar boven worden afgeweken indien de behandeling veel lastiger is dan gebruikelijk. Ter bepaling van het laatste gaan wij uit van de “Indicatieve lijst” welke een aantal jaren geleden is opgesteld door de adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars en de hoogleraren orthodontie. Ook wordt het hogere tarief toegepast bij gecombineerde orthodontische en kaakchirurgische behandelingen, waarbij een kaakstandscorrectie d.m.v. een zogenaamde “kaakosteotomie” wordt uitgevoerd.
 3. Het tarief voor een vergeten of niet tijdig afgezegde afspraak bedraagt € 20,- per gereserveerd kwartier.
 4. Toepassing tarief (deze alinea moet elke zorgverlener verplicht opnemen) Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract met de zorgaanbieder heeft afgesloten, kunnen andere tarieven gelden.
 5. Bekijk ook de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg – 2024

NB: In het belang van een goede kwaliteit van de zorgverlening hebben wij geen contract met een zorgverzekeraar afgesloten.

Het goed opvolgen van de behandelingsinstructies draagt zeker bij tot het zo kort mogelijk houden van de behandeling. Na de actieve behandelingsperiode van de tand c.q. kaakverplaatsing, volgt nog een periode van retentie, waarin het behandelingsresultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt doorgaans met dunne staaldraadspalkjes welke achter de tanden worden bevestigd. Deze noemen we retentiedraadjes of spalkjes. Soms wordt er tijdens de nacht in het begin van de retentiefase ook nog uitneembare apparatuur toegepast.

Een beugelconsult wordt in rekening gebracht bij elk eerste bezoek in een kalendermaand. Slaan we een maand over dan wordt er dus voor die maand niet gedeclareerd.

De declaraties worden doorgaans elke maand verzonden. De betalingstermijn bedraagt vier weken.

De declaratieafhandeling hebben wij  tot 31 augustus 2023 uitbesteed aan Netpoint Factoring. Wanneer u vragen heeft over de nota neemt u dan in eerste instantie contact met hen op via www.uwdeclaratie.nl.

Vanaf 1 september 2023 verzorgen we de afhandeling van de declaraties zelf. We maken hierbij gebruik van de software van Payt.

Wij hanteren de KNMT betalingsvoorwaarden.

 

Klik hier om verder te lezen!