Wat is orthodontie?

Er bestaan in het vakgebied van de tandheelkunde twee officieel erkende specialismen, namelijk de mond- en kaakchirurgie en de orthodontie. Na een opleiding tot tandarts (6 jaar) kan men deze specialismen volgen als fulltime opleiding aan de universiteit en dat duurt 4 jaar.

Orthodontische afwijkingen zijn globaal in te delen in twee categorieën: afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken en afwijkingen die het gevolg zijn van een onregelmatige stand van het gebit. Veel patiënten hebben een combinatie van beide.

Orthodontie is het specialisme dat zich bezighoudt met de correctie van verkeerde kaakstand en gebitsafwijkingen. Doel van de behandeling is dat een mooi regelmatig gebit ontstaat met een harmonieus profiel. Daarom moet niet alleen rekening worden gehouden met de stand van het gebit en de kaken maar ook met hun onderlinge relatie en de esthetiek en de vorm van het gelaat.