Orthodontie voor kinderen

Bij kinderen kan de orthodontist gebruik maken van de groei van het gebit en de groei van de kaken. Daardoor kunnen veel afwijkingen in de stand van het gebit maar ook in de groei van de kaken met speciale apparatuur gecorrigeerd worden.

In het algemeen wordt eerst de afwijkende kaakstand gecorrigeerd en vervolgens de afwijkende tandstand. In totaal duurt dit tussen de 2 en 2½ jaar, afhankelijk van de grootte en het soort van de afwijking.

De beste leeftijd om met een behandeling te beginnen ligt meestal rond de 11 jaar. Gemiddeld wordt er bij jongens iets later begonnen dan bij meisjes. Dat heeft te maken met de gebitsontwikkeling en gelaatsgroei, die bij jongens trager verlopen dan bij meisjes. Bij een goede diagnostiek en behandelingsplanning hoort ook een juiste keuze van het aanvangstijdstip van de behandeling. Te vroeg beginnen is niet goed, dan duurt de behandeling te lang, te laat beginnen is ook niet goed aangezien dan sommige afwijkingen niet meer op de juiste wijze behandeld kunnen worden.

Er zijn ook bijzondere afwijkingen die juist veel eerder of later behandeld moeten worden dan op 11-jarige leeftijd. Bij twijfel is het verstandig beter te vroeg dan te laat voor een consult naar de orthodontist te gaan.