Kwaliteitseisen orthodontist

Een orthodontist dient als specialist ingeschreven te staan in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS). Elke vijf jaar moet hij/zij zich laten herregistreren.

Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de orthodontist aan hoge kwaliteitseisen voldoen: certificering, visitatie, voldoende bij- en nascholing en een minimum aantal uren patiëntenbehandeling. Als aan al deze eisen wordt voldaan, ontvangt men het Kwaliteitskeurmerk en kan de orthodontist zich laten herregistreren.

Certificering

Onze praktijk wordt door een onafhankelijk bureau gecertificeerd. De praktijk wordt getoetst volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 kwaliteitsnorm en dient te werken volgens bepaalde protocollen. Elke 2,5 jaar controleert het certificeringsbureau of er volgens de protocollen gewerkt wordt.

Visitatie

Visitatie is een intercollegiale toetsing. Een aantal collega-orthodontisten bezoekt de orthodontistenpraktijk en bekijkt kwaliteit van de orthodontische behandeling. Tijdens het bezoek wordt gesproken met patiënten en worden patiënttevredenheidsonderzoeken besproken.

Bij- en nascholing

Bij- en nascholing vormen een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goede orthodontische zorg te blijven verlenen. Elk jaar moet de orthodontist zich bijscholen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van orthodontie.

Urencriteria

Ten slotte moet de orthodontist voldoende tijd besteden aan het behandelen van orthodontiepatiënten.