Ons team

Esmee

assistente

Jetske

assistente

Sonya

assistente

Henny

assistente

Monique

assistente

Patricia

assistente

Miranka

assistente

Lonneke

receptioniste

Petra

receptioniste

Angelique

Officemanager

Piet Otte

Orthodontist

Drs. Piet Otte

1979 – 1985 VWO werd doorlopen op het Augustinianum in Eindhoven
1985-1990 Opleiding Tandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
1990-1993 Werkzaam als tandarts in diverse tandartspraktijken in de regio Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch
1993-1997 Specialisatie tot Orthodontist, Radboud Universiteit Nijmegen
1997 Inschrijving als Orthodontist in het specialistenregister Dentomaxillaire Orthopaedie en in het BIG-register
1998 Overname orthodontistenpraktijk van collega H.C.M. Geurts aan de Mauritsstraat.
1998-2021 Orthodontistenpraktijk aan de Mauritsstraat
2006 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2008-2010 Orthodontist in het team voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam
2011 Orthodontistenpraktijk P. Otte ISO 9001 gecertificeerd
2012 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2013 Hercertificering ISO 9001
2015 Certified Invisalign Provider
2016 Hercertificering ISO 9001
2017 NVvO praktijkvisitatie (intercollegiale praktijk visitatie beroepsgroep Vereniging van Orthodontisten)
2018 Hercertificering ISO 9001
2021 Verhuizing praktijk van de Mauritsstraat naar de St. Ignatiusstraat
2021 Hercertificering ISO 9001

Het ondersteunende team
Naast Piet Otte werken er natuurlijk veel meer mensen die op allerlei manieren zorgdragen voor een goed verloop van de behandeling en het reilen en zeilen in de praktijk. Per dagdeel is de taakverdeling anders en verrichten de assistentes ook omloop- en sterilisatietaken.

Lidmaatschappen
KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
NVvO Nederlandse Vereniging van Orthodontisten, met visitatieplicht en intercollegiale toetsing
WFO World Federation of Orthodontics
EOS European Orthodontic Society

Piet Otte is ingeschreven in het BIG register registratienummer: 59027921102
beroepsgroep: tandarts specialist
specialisme: Dento-maxillaire orthopaedie