Klachtenregeling

Ons motto hierin is natuurlijk: “Bent u tevreden, zeg het anderen; heeft u klachten, zeg het ons”.

Heeft u onvrede of klachten dan kunt u deze mondeling of via e-mail (receptie@orthodontistbreda.nl) melden aan de receptie. U kunt dit natuurlijk ook met de orthodontist bespreken tijdens uw afspraak. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en doen er alles aan om uw zorgen of klachten op een bevredigende wijze samen op te lossen.

Is er sprake van een situatie waar we er uiteindelijk samen niet meer uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), waar wij bij aangesloten zijn, ook voor klachtenbemiddeling. Er zijn aan deze bemiddeling voor u geen kosten verbonden. Lees de KNMT-tekst: “Doe uw mond open bij de orthodontist.